Ts Juliette

Ts Juliette

AdultLook ID #2929081
 • 发送安全消息
 • 加至最爱
 • 隐藏此广告

主要信息

个人资料

 • 最后上线: 13 小时前
 • 年纪: 30
 • 人种: 白种人, 中东人
 • 身材: 健美
 • 身高: 5'6″ - 5'8″ (167-172公分)
 • 发色: 棕发
 • 发型: 微卷
 • 发长: 背中段
 • 胸围: 36-37
 • 罩杯: B
 • 隆胸:
 • 胸形: 少女胸
 • 语言: 英语
 • 穿孔: 肚脐
 • 吸烟:
 • 刺青: 一处
 • 色情片演员:
 • 变性: 是,尚未进行变性手术
 • Incall:
 • Outcall:
 • 类型: 个体户
 • 可接受大麻:
 • 加至最爱人数: 2
 • 帐号观赏次数: 28,845

服务价格

 • 付款方式: 现金, 其他

Incall (客户前往供应商地点)
30 分钟 Incall 160 USD (1,073 CNY)
1 小时 Incall 300 USD (2,011 CNY)
2 小时 Incall 500 USD (3,353 CNY)
24 小时 Incall 700 USD (4,694 CNY)
Outcall (供应商拜访您的地点)
30 分钟 Outcall 200 USD (1,341 CNY)
1 小时 Outcall 300 USD (2,011 CNY)
2 小时 Outcall 500 USD (3,353 CNY)
24 小时 Outcall 700 USD (4,694 CNY)

描述

I am a pre op trans woman and I love Men who enjoy the company of a fun and sexy Tgirl.
Contact me by texting: 971-263-8252
I’m available all hours 7 days a week
unless I’m asleep

Travel must be compensated

评论 (0)

无评论
 • 请注意要求您通过礼品卡或其他方式提前付款的广告客户。我们不建议您这样做,建议您谨慎对待此类情况。